معرفی کتاب /کتاب راهنمای کانی شناسی (کرنلیس کلاین ،کرنلیوس اس. هارلبوت )

 

 

مباحث و سرفصل ها
 
فصل 1 :تعریف کانی
تاریخ کانی شناسی – اهمیت اقتصادی کانی ها – نامگذاری کانی ها – منابع و مراجع آنها – مراجع و پیشنهادهایی برای مطالعه
فصل 2 :    بلورشناسی : شکل بیرونی تبلور
نظم درونی بلورها – عناصر تقارن – ریخت شناسی بلور – اندازه گیری اندازه بلور – تصویر صفحه ای بلورها – سی و دو رده بلوری – درهمرشدی بلورها
فصل 3 :   بلورشناسی (نظم درونی و تقارن )
جهتهای انتقال و فاصله ها – نظم یک بعدی – نظم دوبعدی – نظم سه بعدی – گروههای فضایی – ساختار بلوری – هم ساختاری – چند رسختی – چندگونگی – کانیهای در هم ریخته – کانی وارها – ریخت نمایی – پیچیدگیها و کاستیهای ساختاری – دو قلویی
فصل 4 :    شیمی بلور
اتم – یون – همارایی یونها – نیروهای پیوندی در بلورها – نمونه های برخی از انواع ساختارهای رایج – تغییر نوع ساختار - پرتوزایی
فصل 5 :شیمی کانی
ترکیب شیمیایی پوسته زمین – فنهای تجزیه شیمیایی – وردش ترکیبی کانیها – برون رست باز محاسبه نتایج تجزیه شیمیایی – نمایش نموداری ترکیب کانیایی
فصل 6 :    خواص فیزیکی کانیها
نمودهای بلوری و انبوهه ها – رخ،جدایی و شکست – سختی – سفتی – گرانی ویژه – رنگ – درخشش موجی وستاره نمایی – خواص الکتریکی – خواص مغناطیسی -
فصل 7 :    بلورشناسی پرتو ایکس
طیفهای پرتو ایکس – اثرهای پراش و معادله براگ – روش پودری
فصل 8 :    خواص نوری کانی ها
ماهیت نور – بازتاب کلی و زاویه بحرانی – بلورهای همسانگرد و ناهمسانگرد – نور قطبیده – میکروسکوپ قطبنده – بلورهای تک محوری – بلورهای دومحوری – خواص نوری کانیهای کدر
فصل 9 :    نمودارهای پایداری کانیایی
نمودار فازی H2O – پایداری ،انرژی فعالسازی و تعادل – اجزای سازنده – ترمودینامیک مقدماتی – مثالهایی از نمودارهای فازی پایداری کانی ها -
 
مولف             :      
کرنلیس کلاین ،کرنلیوس اس. هارلبوت
مترجم           :      
فرید مر – سروش مدبری
ناشر             :      
مرکز نشر دانشکاهی

کانال ارتباطی سازمان

خدمات رفاهي ويژه اعضا

معرفی کتاب

 

اینجا کلیک کنید .

پل های ارتباطی

نشانی: بندرعباس،بلوار رسالت شمالی - مابین چهرار راه پردیس و چهارراه گفتگوی تمدن ها - ساختمان نظام مهندسی معدن هرمزگان

تلفن:33734744-076

فکس:33734743-07

ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

کدپستی: 7919784895

دانلود قانون نظام مهندسی معدن و آیین نامه اجرائی آن

دانلود قانون معادن