جلسه مشترک رييس سازمان نظام مهندسي معدن ايران با معاون امور معادن و صنايع معدني با حضور مدير کل دفتر نظارت بر امور معادن و مديران وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونان سازمان، ساعت ۱۷ روز يکشنبه مورخ هفتم بهمن ماه ۹۷ در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. در اين جلسه موضوعات مرتبط با تفاهم نامه تدوين ضوابط و معيارهاي فني فيمابين سازمان و وزارت، مسئوليت کميته طرح ها (اکتشاف و استخراج)، نظارت بر معادن، اصلاح دستورالعمل انتخابات هيئت مديره سازمان هاي نظام مهندسي معدن و تشکيل مستمر کميته تدوين دستورالعمل ها مورد بررسي و بحث قرار گرفت. در پايان جلسه، کارگروه مشترکي به منظور پيگيري موارد مطرح شده تشکيل و مقرر شد نتايج بدست امده اعلام گردد.